Advokaadibüroo Sirel & Partnerid
ScalaCity büroohoone

Tartu mnt 43, 10128 Tallinn
Telefon: +372 606 9600
Faks: +372 606 9601
E-post:
info@sirel.com

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Artikkel Maalehes: Tee on, aga õigust ei ole

28. detsembri 2017 Maalehes ilmus vandeadvokaat Kristo Kallas'e poolt kirjutatud artikkel kinnistule juurdepääsu teemal.

Ideaalis peaksid teed olema avalikus kasutuses. Nii oleks tagatud, et igaühel on juurdepääs oma kinnistule ja et riik või kohalik omavalitsus neid ka maksuraha eest korras hoiab.

Paraku on reaalsus ideaalist erinev. Paljud inimesed on sattunud olukorda, kus nende kinnistuni viib küll tee, kuid see kulgeb üle võõra maa, mille omanik ei soovi teisi niisama heast tahtest ja sõbralikult oma kinnistule lubada. Seega ei pruugi tee olemasolu ja selle senine kasutamine olla õiguslikult tagatud. See on õiguslikult tagatud vaid siis, kui tee on avalikus kasutuses või kui tee omanikuga on sõlmitud vastav kokkulepe, mis on kantud ka kinnistusraamatusse.

Õnneks näeb seadus ette, et ka juhul, kui kinnistult puudub otsene juurdepääs avalikule teele, tuleb see tagada. See kehtib nii tegeliku, juba olemasoleva juurdepääsutee korral kui ka olukorras, kus igasugune tee puudub sootuks.

Paremal juhul saavutavad teele juurdepääsu soovija ja selle asukoha kinnistu omanik kokkuleppe ning juurdepääsuõigust tagav märge kantakse ka kinnistusraamatusse. Nii saab olla kindel, et ka omanikuvahetuste korral on kokkulepe uue omaniku suhtes kehtiv. Muu kokkuleppe kohta võib öelda: täna on, homme ei ole – tuleviku suhtes puudub igasugune kindlus.

Mõistagi ei ole õigused vaid ühepoolsed. Peale juurdepääsu soovija on ka koormatava kinnistu omanikul õigus nõuda, et tema huvidega arvestataks, neid liigselt ei koormataks ning tee rajamise või olemasoleva tee kasutamise eest talle hüvitist makstaks. Kohtupraktika on kinnitanud, et hüvitis ei saa olla tulu teenimise allikas. Lähtuda tuleb ennekõike tee kasutamise ja hooldamisega seotud kuludest, mida tee kasutajatel tuleb proportsionaalselt kanda.

Kõige muu kõrval võib õiguslikult reguleerimata juurdepääs saada takistuseks kinnistu müümisel. Pankade viimase aja praktika kohaselt ei soovita finantseerida kinnistu ostu, millel puudub otsene juurdepääs avalikult kasutatavale teele ja sellise ühendustee suhtes pole ka servituuti seatud. Seega tuleks probleemiga tegeleda ennetavalt, sest kohtuteed alustades ei pruugi lahendust tulla enne aasta möödumist.

Lõpetuseks sooviks kohalikele omavalitsustele südamele panna, et juurdepääsuteede ja nende avaliku kasutusega tegeletaks aktiivsemalt. Valdavalt on probleemide allikaks kunagi läbimõtlematult teostatud omandireform, millega avalikku kasutusse mõeldud teed jäeti erastatud ja tagastatud maade koosseisu ning kokkulepped teede avaliku kasutuse kohta jäeti sõlmimata.

Neil, kel ei ole kannatust oodata, millal kohalikud omavalitsused kõik teeküsimused lahendavad, tuleb ohjad enda kätte haarata ja hakata teeomanikega kokkuleppeid sõlmima, vastuseisu korral tuleb juurdepääsu ka kohtu kaudu nõuda. Kõik olukorrad on lahendatavad!

Samuti on võimalik artiklit lugeda SIIN.


© 2010 Sirel & Partners logo and name are regeistered trademarks

Tõnis Looritsale omistati vandeadvokaadi abi kutsenimetus!

20.02.2018

Meil on hea meel teatada, et jurist Tõnis Loorits sooritas edukalt vandeadvokaadi abi eksami ja Eesti Advokatuuri juhatus omistas talle alates 20.02.2018 vandeadvokaadi abi kutsenimetuse.
Loe edasi >>>

Artikkel Maalehes: Varade kantimine uude äriühingusse võlgadest ei vabasta

15.02.2018

15. veebruari 2018 Maalehes ilmus vandeadvokaatide Jüri Sireli ja Kalle-Kaspar Sepperi poolt kirjutatud artikkel varade kantimisest uude äriühingusse.
Loe edasi >>>

Advokaadibürooga Sirel & Partnerid liitus assistent Kairi Eensalu

29.01.2018

Alates 29.01.2018 töötab Advokaadibüroos Sirel & Partnerid assistent Kairi Eensalu.
Loe edasi >>>

Samasooliste paari võit ringkonnakohtus lapsendamisasjas

24.01.2018

Koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega samasooliste paari esindanud Advokaadibüroo Sirel & Partnerid vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepper saavutas Tartu Ringkonnakohtus võidu seoses lapsendamisavaldusega.
Loe edasi >>>

Pealtnägija saates: AS-i Estonian Air endised töötajad vs. Nordica

17.01.2018

17.01.2018 eetris olnud Pealtnägijas käsitleti endiste AS-i Estonian Air (EA) töötajate mastaapset hagi Nordic Aviation Group AS-i (NAG) vastu. Advokaadibüroo Sirel & Partnerid esindab EA endiseid töötajaid kohtuvaidluses NAG-iga.
Loe edasi >>>